Upoznajte nas

Pogledajte video!

Otvaramo potpuno novo poglavlje u odnosima sa klijentima i agencijama.

Media Impact Srbija.  Mi uspostavljamo standarde.

Najbolji klijent servis.  Integrisane komunikacije.  Kvalitet saradnje.

Mihailo Ponjavić
Direktor prodaje

mihailo.ponjavic@mediampact.rs

Snežana Stojsavljević
Rukovodilac prodaje informativnog portfolia

snezana.stojsavljevic@mediamipact.rs

Marko Bogićević
Rukovodilac projektne i specijalne digitalne prodaje

marko.bogicevic@mediaimpact.rs

Tijana Pavlović
Rukovodilac za Digital service i native oglašavanje

tijana.pavlovic@mediampact.rs

Milena Kvapil
Kreativni direktor

milena.kvapil@mediaimpact.rs