Propisi & uslovi

Politika privatnosti

Media Impact Srbija (MIS) poštuje vaše pravo na privatnost. Svha ovog dokumenta je da u osnovnim crtama opiše na koji način prikupljamo, obrađujemo i koristimo informacije o korisnicima našeg sajta.
Koja se vrsta ličnih informacija prikuplja i koristi u MIS?
Ljudi koji posećuju naše servise ostaju anonimni sve dok ne odluče drugačije. Opšti uslovi o konektovanju na internet zahtevaju da čuvamo određenu vrstu informacija u sistemskim logovima (npr. IP adrese). MIS ove informacije obrađuje iz tehničkih razloga, u okviru procesa upravljanja našim serverima. IP adrese se takođe koriste za prikupljanje opštih, statističkih demografskih podataka (na primer, kako bi se utvrdilo iz kojeg regiona je dati korisnik pristupio našem sajtu).
Prijavljivanje za usluge dostupne na sajtovima MIS obuhvata popunjavanje formulara koji obezbeđuje sve informacije neophodne kako bismo stupili u vezu s korisnikom (na primer, imejl adresu), kao i neke demografske podatke (npr. starost, pol). Informacije do kojih dolazimo posredstvom tog formulara služe za održavanje veze s našim korisnicima i poboljšanje ponuđenog sadržaja tako što ćemo ga prilagoditi potrebama naših klijenata.
Kako se štite informacije?
Da bi se zaštitile informacije sačuvane i obrađene u MIS preduzete su sve neophodne mere predostrožnosti u skladu s važećim zakonima u Srbiji.
Da li se informacija deli s trećim stranama?
MIS može da ponudi usluge koje obuhvataju lične informacije dobijene od korisnika (na primer, stav o nečemu, pitanja itd),  koje na taj način postaju dostupne javnosti. Korisnici smeju da koriste naše usluge za objavljivanje sopstvenih sadržaja tek nakon uspešne autorizacije. Oni odlučuju o tome o načinu pristupa tim sadržajima.
MIS koristi prikupljene informacije za pripremanje agregatne statistike, koja se deli sa trećim stranama. Takvi statistički podaci ne obuhvataju informacije koje bi omogućili identifikaciju individualnih korisnika.
Informacije o korisnicima sajtova  i usluga MIS mogu da se podele sa stranama kojima zakon dozvoljava takav pristup u skladu sa aktuelnim propisima, a naročito sa javnim organima.
Kako se koriste informacije?
Podaci dobijeni od naših korisnika koristiće se u skladu sa njihovim opcijama o privatnosti ili u skladu s važećim propisima kako bi se obezbedile usluge dostupne preko naših MIS sajtova.
MIS takođe može da ponudi usluge koje obuhvataju dodatne opcije zaštite privatnosti, koje omogućavaju MIS da podele dobijene informacije s trećim stranama. Takve informacije će biti objavljene samo ako dati korisnik pristane na takvu mogućnost prilikom biranja opcije zaštite privatnosti.
Ukoliko korisnik odobri takvu mogućnost, MIS može dalje da obrađuje njegove lične informacije u svrhu marketinga, kao i za direktnu marketinšku komunikaciju poslatu na imejl adresu koju je naveo korisnik.
Pravo pristupa ličnim podacima, njihovog korigovanja i brisanja
MIS omogućava korisnicima da pristupe, menjaju ili brišu svoje lične podatke koji su sačuvani u bazi podataka MIS. Da biste to mogli da uradite, molimo vas da nam pošaljete imejl na adresu office@mediaimpact.rs ili poštom, na Media Impact Srbija, Žorža Klemansoa 19, 11 000 Beograd.
Kad god se lični podaci prikupljaju posredstvom nekog MIS sajta, a nije navedeno ko je odgovoran za prikupljene podatke, Media Impact Srbija, Žorža Klemansoa 19, Beograd  jedina je odgovorna strana.

Pravo izbora
MIS pruža korisnicima mogućnost da naprave određeni izbor kada je reč o našim uslugama, odnosno obimu naših usluga i ličnim informacijama koje će pružiti. Većina naših servisa je dostupna bez potrebe dostavljanja bilo kakvih ličnih podataka, ali neki od njih zahtevaju od korisnika da se registruju.  Registrovanje je dobrovoljno i korisnici zadržavaju pravo da odustanu i izbrišu sve ili deo ličnih podataka iz naše baze.
Cilj nam je da obezbedimo najveći mogući nivo zaštite podataka. Razvoj tehnologija i širenje ponude MIS mogli bi da dovedu do promena u našoj politici privatnosti. O takvim promenama bićete obavešteni na našim sajtovima.
MIS vas poziva da iznesete svoje mišljenje i predloge i postavite pitanja koja se odnose na našu politiku zaštite podataka. Dostupni smo putem imejla ili redovnom poštom. Za detaljnije informacije posetite Kontakt.

Objašnjenje korisnih pojmova
U navedenim objašnjenjima ne dajemo tačne definicije. Ona imaju za cilj da objasne neke od termina korišćenih u ovom dokumentu i drugim dokumentima objavljenim na sajtovima MIS.
*cookie – mali dokument koji server čuva na korisnikovom uređaju i kome isti server može da pristupi kada se isti uređaj koristi prilikom ponovnog konektovanja na sajt;
* system log (sistemski log) – informacija koju korisnikov računar prilikom svake konekcije šalje na server. Može da obuhvata različite podatke (npr. IP adresu), a može da se koristi kako bi se, s većom ili manjom preciznošću, pronašla tačna lokacija korisnika;
* IP adresa – individualni broj koji se obično dodeljuje svakom računaru na mreži. IP adresa može da se dodeli trajno datom kompjuteru (statična) ili privremeno, svaki put kada računar pristupi mreži (dinamična);
* SSL protokol – specijalni standard slanja šifrovanih podataka preko interneta, za razliku od običnog prenosa prilikom koga se koristi „open text format“.

Cookie politika

Cookies politika odnosi se na bilo koji sajt, kao i na aplikacije za mobilne uređaje u vlasništvu MIS (MIS sajtovi). Korišćenjem MIS sajtova dajete pristanak za korišćenje „kolačića“ u skladu s politikom korišćenja kolačića. Ukoliko niste saglasni s korišćenjem kolačića, trebalo bi da promenite podešavanja na pretraživaču ili da prestanete da koristite MIS sajtove.
Šta su "kolačići"?
Kolačići su mali dokumenti koje sajtovi koje posećujete čuvaju na vašem računaru, tabletu ili pametnom telefonu. Svaki  kolačić obično sadrži naziv sajta sa kojeg potiče, „vek trajanja“ fajla (odnosno, koliko dugo će ostati na uređaju), kao i nasumice generisan jedinstveni broj koji se koristi za identifikaciju pretraživača preko koga je korisnik pristupio sajtu.
Za šta nam služe "kolačići"?
MIS koristi kolačiće iz niz različitih razloga:
* brže otvaranje i lakše korišćenje MIS sajtova;
* bolje prilagođavanje sadržaja i reklama na MIS sajtovima očekivanjima i interesovanjima naših korisnika;
* prikupljanje anonimne, agregatne statistike koja nam omogućava da vidimo kako naši korisnici komuniciraju s našim sajtovima kako bismo poboljšali njihovu funkcionalnost i sadržaje.

Informacije sačuvane u „kolačićima“ opisanog tipa nikada se ne koriste za identifikaciju naših posetilaca kao pojedinaca.

Koliko dugo se čuvaju podaci u „kolačićima“?
MIS sajtovi koriste dva tipa „kolačića“ – „sesijske kolačiće“ (session cookies) i „trajne kolačiće“ (persistent cookies). Session cookies ostaju na vašem uređaju dokle traje pristup datom MIS sajtu. Persistent cookies se čuvaju na vašem uređaju dokle god uređaj traje ili dok se ne uklone sa njega.

Vrste „kolačića“ koji se koriste na različitim MIS sajtovima
* Neophodni za ispravno funkcionisanje sajtova – veoma su važni za ispravno funkcionisanje sajtova, omogućavaju vam da se krećete na našim sajtovima i koristite njihove karakteristike. Oni pamte ranije aktivnosti (na primer, tekstove kojima je korisnik ranije pristupio) kada se on vrati tim sajtovima u istoj sesiji.
* Poboljšanje karakteristika – ova vrsta kolačića čuva informacije o interakciji korisnika sa MIS sajtovima putem informacija o posećenim oblastima, vremenu provedenom na sajtu i problemima na koje je naišao, na primer, poruke o grešci. Ovo nam pomaže da poboljšavamo karakteristike MIS sajtova.
* Poboljšanje funkcionalnosti – ovi kolačići pamte vaša podešavanja i opcije (npr. vašu imejl adresu, oblast u kojoj ste pristupili sajtu, podešavanja radi personalizovanja sadržaja) kako bi se obezbedili sadržaji i usluge koji će u većoj meri biti personalizovani. Oni omogućavaju korisnicima da gledaju video-snimke, koriste različite društvene mreže, npr. blogove, četrumove i forume.
* Oglašavanje – ovi kolačići se koriste za prikazivanje reklama koje su u skladu s vašim interesovanjima ili da ograniče broj prikazivanja jedne iste reklame. Ovaj tip kolačića nam pomaže da izmerimo efikasnost naših reklamnih kampanja.

Kako da kontrolišem ili obrišem "kolačiće"?
Većina pretraživača interneta podešena je da prihvata kolačiće. Možete da promenite podešavanja na vašem pretraživaču kako biste blokirali sve ili deo kolačića, na primer, one koji dolaze iz izvora treće strane, ili kako biste bili upozoreni svaki put kada se „kolačići“ šalju na vaš uređaj. Međutim, nije loše da znate da blokiranje MIS kolačića može da se odrazi na vaše iskustvo kao korisnika naših sajtova, tako što, na primer, nećete moći da pristupite određenim sadržajima na našem sajtu ili primite personalizovane informacije kada ih pretražujete. Takođe, možda nećemo biti u mogućnosti da prikupimo anonimne statističke podatke koji nam pomažu da razumemo kako komunicirate s našim sajtovima, dakle, podatke koje koristimo da poboljšamo sadržaje i usluge koje nudi MIS.